Hikman Sirait,M.Th.

Hikman Sirait,M.Th.

Ketua Prodi (Dosen Tetap)

Jenis Kelamin:Laki-laki

NIDN/PUPN: 2330057401

Jabatan Fungsional: Lektor 200

Esti Rahayu, M.Thn

Esti Rahayu, M.Thn

Dosen Tetap/Sekretaris Prodi

Jenis Kelamin: Perempuan

NIDN/PUPN: 2317069501

Jabatan Fungsional: Asisten  Ahli

Sahron Sembiring, M.Th.

Sahron Sembiring, M.Th.

Dosen Tetap

Jenis kelamin: Laki-Laki

NIDN/PUPN: 2318068201

Hendrik Timadius, M.Th.

Hendrik Timadius, M.Th.

Dosen Tetap

Jenis Kelamin: Laki-Laki

NIDN/PUPN: 2324056901

Lawrence Christian, M.Th.

Lawrence Christian, M.Th.

Dosen Tetap

Jenis Kelamin: Laki-laki

NIDN/PUPN: 2324129001

Selviawati, M.Th.

Selviawati, M.Th.

Dosen Tetap

Jenis Kelamin: Perempuan

NIDN/PUPN: 2324077701

Jabatan Fungsional: Asisten Ahli

Dr. Billy Nugroho Njotorahardjo

Dr. Billy Nugroho Njotorahardjo

Dosen Tetap (Lektor)

Jenis Kelamin: Laki-laki

NIDN/PUPN: 2313107401

Mario Fransisco Pangemanan, S.Kom., M.Th.

Mario Fransisco Pangemanan, S.Kom., M.Th.

Dosen Tetap

Jenis Kelamin: Laki-laki

NIDN/PUPN: 2307017001

Royke Jesamro Rambing, M.Th.

Royke Jesamro Rambing, M.Th.

Dosen Tetap

Jenis Kelamin: Laki-laki

NIDN/PUPN: 2304096901

Jabatan Fungsional: Asisten  Ahli

Dr. Yakub Hendrawan Perangin-Angin, M.Th.

Dr. Yakub Hendrawan Perangin-Angin, M.Th.

Dosen Tetap

Jenis Kelamin: Laki-laki

NIDN/PUPN: 2315027101

Jabatan Fungsional: Lektor 200

Nofedin Waruwu, S.Pd., M.Pd. K.

Nofedin Waruwu, S.Pd., M.Pd. K.

Dosen Tetap

Jenis Kelamin: Laki-laki

NIDN/PUPN: 2312117901

Jabatan Fungsional: Lektor 200

 

Dr/ Meitha Sartika, Th.M.

Dr/ Meitha Sartika, Th.M.

Dosen Tetap

Jenis Kelamin: Perempuan

NIDN/PUPN: 2316106301

Jabatan Fungsional: Lektor 200